Categorías
Procesos #

3Dlabs Taskbar Display Manager

3DLman.exe Tipo de proceso: Desconocido

Categorías
Procesos #

123456

rundll32.exe shell32.dll, Control_RunDLL 123456.cpl Tipo de proceso: Malware.

Categorías
Procesos #

.WMAudio

lsass.exe Tipo de proceso: Malware.

Categorías
Procesos #

.NET config

sysmon32.exe Tipo de proceso: Desconocido

Categorías
Procesos #

(número aleatorio de 12 dígitos)

avicap32.exe Tipo de proceso: Malware.