Categorías
Procesos F

Fun o dc2k5

FUN.EXE y/o SVIQ.EXE y/o WIN.EXE Tipo de proceso: Malware. Gusano Yalove.B que se difunde mediante el programa de mensajería instantánea Yahoo Messenger.