Categorías
Procesos I

inetinfomon manager

[Carpeta de Windows]\ inetinfomon.exe Tipo de proceso: Malware.

Categorías
Procesos I

istsvc.exe

Proceso: istsvc.exe Tipo de proceso: Spyware

Categorías
Procesos I

isxa

isxa.exe Tipo de proceso: Malware.

Categorías
Procesos I

Inetsrv

inetsrv.exe Tipo de proceso: Malware.

Categorías
Procesos I

Internt

internt.exe Tipo de proceso: Malware.