Categorías
Procesos S

Shell

SysTray.com o Explorer.exe Tipo de proceso: Malware.

Categorías
Procesos S

Shell

explorer.exe Tipo de proceso: Malware.

Categorías
Procesos S

stubpath

server.exe s Tipo de proceso: Malware.

Categorías
Procesos S

svchost

SVSH0ST.EXE Tipo de proceso: Malware.

Categorías
Procesos S

svc

Googleon.exe Tipo de proceso: Malware.