Categorías
procesos W

winhlp32.exe

winhlp32.exe Tipo de proceso: Elección Usuario.

Categorías
procesos W

winlogon.exe

winlogon.exe Tipo de proceso: Indispensable

Categorías
procesos W

winproj.exe

winproj.exe Tipo de proceso: Elección Usuario.

Categorías
procesos W

Windows Service Agent

WinTcpip.exe Tipo de proceso: Malware.

Categorías
procesos W

wmplayer

vergon1885.exe Tipo de proceso: Malware.