Categorías
Procesos X

XobniService.exe

Proceso: XobniService.exe Tipo de proceso: Indispensable

Categorías
Procesos X

XM Satellite Radio (2)

XMMT.exe Tipo de proceso: Elección Usuario.

Categorías
Procesos X

xp_system

services.exe o winlogon.exe Tipo de proceso: Malware.

Categorías
Procesos X

xflash

xflash.exe Tipo de proceso: Malware.

Categorías
Procesos X

xp_system

services.exe Tipo de proceso: Malware.